Your browser does not support JavaScript!

真理大學統計與精算學系
真理大學統計與精培育符合時代潮流並具公民素養的統計、精算與保險專業人才。
 
繁體
記錄、辦法暨表單
SOA證照
畢業學年 姓名 證照名稱
100 王O淇 SOA FM
100 劉O宸 SOA FM
100 劉O宸 SOA P
99 邱O惠 SOA P
98 王O佐 SOA P
98 王O佐 SOA FM
98 巫O益 SOA FM
97 莊O智 SOA FM
97 莊O智 SOA P
97 莊O智 SOA MLC
96 鄧O欣 SOA P
96 鄧O欣 SOA FM
96 鄧O欣 SOA MFE
95 張O宏 SOA P
95 張O宏 SOA FM
94 石O圯 SOA P
94 許O源 SOA P
94 葉O涵 SOA P
94 葉O涵 SOA FM
94 葉O涵 SOA C